۱۳۸۸ شهریور ۶, جمعه

۱۳۸۸ مرداد ۲۱, چهارشنبه

شب نیمه شعبان در حرم امام رضا - ۰۱- ۱۵ مرداد ۱۳۸۸


جشن شب نیمه شعبان در حرم امام رضا علیه السلام 


video

سرودی شاد و سنتی با موضوع حضرت رسول صلی الله علیه و آله

سرودی شاد و سنتی با موضوع حضرت رسول صلی الله علیه و آله
video

شب نیمه شعبان در حرم امام رضا - ۱۵ مرداد ۱۳۸۸


اذان شب نیمه شعبان در حرم امام رضا علیه السلام -۱۵ مرداد ۱۳۸۸
video

سرودی سنتی و زیبا در باره امام علی بن موسی الرضا -۰۱


سرودی سنتی و زیبا در باره امام علی بن موسی الرضا


video